Papildomas vairuotojų mokymas

Papildomi kursai pradedantiesiems vairuotojams ir praradusiems teisę vairuoti:

 

Pradedantiesiems vairuotojams (neturintiems 2 metų vairavimo stažo) pažeidusiems Kelių eismo taisyklių reikalavimą (-us), susijusį (-ius) su:

 • vairuotojų pareigų pėstiesiems;
 • lenkimo taisyklių;
 • draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis;
 • eismo reguliavimo signalų nesilaikymu, taip pat ir įspėjamųjų signalų naudojimo;
 • važiavimo per sankryžas;
 • vairuotojų naudojimosi saugos diržais;
 • motociklininko šalmais pažeidimais;
 • nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h ir transporto priemonių vairavimu;
 • kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,2 iki 0,4 promilės);
 • taip pat sukėlusių eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata.

 Motorinių transporto priemonių vairuotojams, kuriems  teisė vairuoti buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų.            

 

 

Pradedantieji vairuotojai ir vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti, norėdami baigti papildomą mokymą, mokymo įstaigoje privalo:

 • Ne trumpiau kaip 45 min. individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė;
 • Baigti ne trumpesnį kaip 45 min. trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą, apimantį šias temas: KET naujovės, atsakomybė už KET pažeidimus ir jų padarymo pasekmės, eismo įvykių Lietuvoje priežastys ir pasekmės, rizikingos eismo situacijos ir galimybės jas numatyti, saugus, ekonomiškas ir ekologiškas vairavimas;
 • Baigti ne trumpesnį kaip 90 min. trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą, apimantį šias temas: vairuotojo asmenybės bruožų, savybių, asmeninių vertybių, stereotipų įtaka elgesiui kelyje, emocijos, jų suvokimas ir valdymas vairuojant motorinę transporto priemonę, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, taip pat streso, miego trūkumo, nuovargio, ligos įtaka vairuotojo dėmesingumui, situacijos vertinimui, sprendimų priėmimui, vairavimo, eismo kultūra, pagarba kitiems eismo dalyviams ir atsakomybė už juos ir save;
 • Ne trumpiau kaip 45 min. su mokymo įstaigos vairavimo instruktoriumi mokytis saugiai, ekonomiškai ir ekologiškai vairuoti B kategorijos transporto priemonę (neprivaloma pradedantiesiems vairuotojams, kuriems papildomas vairuotojų mokymas privalomas už KET pažeidimus, padarytus A1, A2, A ir B1 transporto priemonėmis, ir vairuotojams, kuriems teisė vairuoti atimta dėl KET pažeidimų, norintiems susigrąžinti teisę vairuoti A1, A2, A ir B1 kategorijų transporto priemones);
 • Išlaikyti žinių patikrinimo testą.

 Reikalingi dokumentai:

 • Vairuotojo pažymėjimas, jei jis nėra atimtas.

 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

 • Teismo nutartis arba policijos nutarimas, kuriuo remiantis buvo padarytas pažeidimas.

 • Galiojanti vairuotojo sveikatos medicininė pažyma.

 • Užpildytas pažeidimo (ų) aprašas (mes vietoje Jums padėsime užpildyti pažeidimo aprašą).
   

 Baigusiems mokymo kursus, išduodama pažyma, patvirtinanti mokymo kurso baigimą. Kursų kaina 110 Eur.

 

Registracija adresu:

Gedimino g. 15-2, Kupiškis

Tel.:8 627 291898 686 69726