Naudinga informacija » Praktinio vairavimo egzaminas (VĮ "Regitra")

Praktinio vairavimo egzaminą galima laikyti tik sėkmingai išlaikius teorijos egzaminą. Prieš tai Jūs turite užsiregistruoti VĮ "Regitra", paskambinę į egzaminų centrą telefonu (Panevėžys, 8-700-55151) arba Internetu. Prieš laikant praktinio vairavimo egzaminą, privalote VĮ "Regitra" darbuotojui pateikti reikalingus dokumentus:

    • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
    • vairavimo mokymo kursų baigimo liudijimą,{Pateikia vairavimo mokykla VĮ "Regitrai"elektroniniu parašu}
    • vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą,
    • sveikatos žinių pažymėjimą. 

Egzamino trukmė iki 1 val.10 min. Į šį laiką įskaičiuojamas kandidato į vairuotojus sutikimas, su eismo sauga susijęs techninis transporto priemonės patikrinimas, susipažinimas su transporto priemone ir pasirengimas vairavimui, specialieji vairavimo manevrai realiomis eismo sąlygomis, vairavimas realiomis eismo sąlygomis mieste, egzamino metu padarytų klaidų išaiškinimas ir rezultato paskelbimas.